Restaurointi

Kivijulkisivut

Restauroimme erilaisia kivijulkisivuja. Niissä on käytetty tavallisesti kalkkikiveä ja dolomiittia, jotka ovat suosittuja rakennusmateriaaleja Virossa jo satoja vuosia. Korjausrakennamme kiviseiniä ja kivien liitoskohtia. Kivijulkisivun restauroinnissa on tärkeää noudattaa periaatetta: ”Mitä vähemmän restauroitu seinän osa eroaa alkuperäisestä, sitä paremmin on tavoite saavutettu.” Korvattavien kivien ja tiivisteen rakenne ja väri täytyy olla samanlainen. Samaa sääntöä noudatetaan myös saumaamisessa. Saumojen väri eikä tyyppi saa erota olemassa olevista pinnoista.

Kivijulkisivun huolto

Tarjoamme erilaisia ratkaisuja kivijulkisivun huoltoon. Seinien käsittelyyn käytämme esim. graffiteja- ja vettähylkivää pinnoitetta.

Terasti- eli kivirouherappaus

Terastirappaus on Virossa laajalle levinnyt. Virossa on paljon 1900-luvulla valmistuneita rakennuksia, joiden julkisivut ovat pinnoitettu tällä menetelmällä. Aruna-Ehitus OÜ tarjoaa uusiin rakennuksiin ja vanhojen restaurointiin terastirappausta.

Vanhojen rakennusten julkisivujen restauroinnissa käytämme terastirappausta, joka on väriltään ja koostumukseltaan alkuperäisen näköinen. Rappaustyön teemme koko pintaan tai korjaamme vain tiettyjä osia. Paikkarappausta teemme niissä seinän osissa, joissa tartuntarappaus pysyy hyvin seinässä, mutta rakennuksen vajoamisesta on syntynyt halkeamia. Hyväkuntoista seinän rappausta ei ole järkevää uusia kokonaan. Sama tilanne on silloin, kun tarvitaan korjausrappausta vain joissakin kohdissa. Täydellinen rappauksen uusiminen tarvitaan ainoastaan silloin, kun tartuntarappaus on halkeillut ja irronnut. Vaurioitunut pinta poistetaan kokonaan ja tehdään uusi terastirappaus. Rappaustyö tehdään tavallisesti selkeästi rajatulle alueelle, nurkasta nurkkaan tai pilarista pilariin jne että vältetään vanhan ja uuden rappauksen liitoskohta.

Rappauksen valinta

Todellinen haaste on löytää alkuperäistä terastirappausta vastaava väri ja koostumus. Tavallisesti saattaa kestää 3-4 viikkoakin, että löydämme oikean, meitä ja tilaajaa tyydyttävän laastin koostumuksen. Olemme kuitenkin onnistuneet ratkaisemaan tällaiset materiaaleihin liittyvät kysymykset.

Terastirapattujen julkisivujen huolto

Suoritamme terastirapattujen julkisivujen huolto- ja puhdistustöitä. Usein riittää julkisivun pesemisestä, että saadaan seinän alkuperäinen näyttävyys ja kauneus esiin.