Restaureerimine

Kivifassaadid

Teostame erinevate kivifassaadide restaureerimist. Põhiline artikkel kivifassaadide restaureerimisel on paekivi ja dolomiit, kuna seda ehitusmaterjali on Eestis kasutatud juba sajandeid. Kiviseinte ja fassaadide restaureerimisel teostame nii kivimi enda kui ka vuukide parandusi. Kivifassaadi restaureerimisel on tähtis lähtuda prinsiibist: “Mida vähem jääb erinema restaureeritud ala seina põhiosast, seda eesmärgilähedasem on teostus.” Sarnane peab olema nii kivi asendamisel või plommimisel kivimi struktuur kui värvus. Sama reegel kehtib ka vuukide restaureerimisel. Parandatud vuugi värvus ja tüüp ei tohi erineda olemasolevatest pindadest.

Kivifassaadide hooldus

Pakume erinevaid kivifassaadide hoolduse lahendusi. Siia kuulub sh. vee- ja graffiti vastased kaitsesüsteemid.

Terrasiitkrohv

Eestis on terrasiitkrohv laialdaselt levinud krohvisüsteem. Paljud Eestis 20. sajandil valminud hoonete fassaadid on teostatud sel meetodil. Aruna-Ehitus OÜ pakub uute- ja vanade hoonete ehitusel ja restaureerimisel terrasiitkrohvi paigaldust.

Vanade hoonete fassaadide restaureerimisel kasutame terrasiitkrohvi paigaldusel originaalile sarnast krohvi, seda nii värvuse kui struktuuri osas. Teostame nii kohtparandusi kui ka täismahulist katmist terrasiitkrohviga. Lokaalset krohviparandust oleme eelistanud nendes seinaosades, kus aluskrohv püsib tugevalt seina küljes, kuid kus on hoone vajumitest tekkinud läbivad praod. Sel juhul ei ole mõtet heas seisukorras krohvi demonteerida, et seda uuesti asendada. Sama olukord kehtib ka seinaosades, kus on lokaalselt krohv maha tulnud ja on vaja teha väikses ulatuses kohtparandust. 100% krohvi paigaldust on vaja teha nendes fassaadiosades, kus aluskrohvikiht on lahtine või lahti tulemas. Sellised kohad demonteeritakse aluspinnani, millele siis paigaldatakse taas täislahendusena uus terrasiitkrohv. Täismahus krohvi paigaldust tehakse reeglina konkreetselt piiritletud ulatuses nt. nurgast nurgani, pilastrist pilastrini jne, et vältida vana ja uue krohvi liitumist.

Krohvi valik

Suur väljakutse on leida originaalsele terrasiitkrohvile sarnane värvus ja struktuur. Reeglina läheb meil umbes kuu aega, kuni suudame leida Tellijat ja meid rahuldava krohvi kombinatsiooni. Siiani oleme suutnud lahendada kõik väljakutsed seoses antud küsimusega.

Terrasiitkrohvifassaadide hooldus

Teostame terrasiitkrohvifassaadide hooldus ja puhastustöid. Sageli piisab vaid terrasiitkrohvfassaadi pesust, et tuua esile seinapinna algne ilu ja sära.