Stenbocki maja

Objekt: Stenbocki maja, Rahukohtu tn.1 ja 3, Tallinna Vanalinn
Tellija: Restor AS
Roll projektis: Fassaadide remonttööd

Galerii